نایلون حبابدار سایز ۱۰ میلیمتر

نایلون حبابدار سایز ۱۰ میلیمتر(قطر حباب) در گرماژ ۱۰۰ الی ۱۳۰ گرم در متر مربع

دیدگاهتان را بنویسید