چاپ سیلک جهت سفارشات حداقل 1000 عدد نایلون

چاپ سیلک که به صورت دستی می باشد سفارشات کم حجم و کم تعداد امکان چاپ می باشد.

چاپ سیلک :

چاپ سیلک که به صورت دستی می باشد سفارشات کم حجم و کم تعداد امکان چاپ می باشد.

در این روش حداقل تعداد نایلونی که میتوان شفارش گرفت 1000 عدد نایلون یا حداقل 30 کیلو به وزن می باشد.

زمان تحویل سفارش چاپ نایلون در این روش بین 3 تا 7 روز می باشد.

  • زمان شروع کار از زمانی محاسبه میشود که با پیگیری مشتری طرح مورد نظر طراحی شده و با ساخت کلیشه آماده برای چاپ شود.
  • در این روش چاپ نایلون از یک رو 1 رنگ تا دو رو 6 رنگ امکان چاپ می باشد.
  • چاپ تصویر هم حتی به صورت 1 رنگ امکان پذیر می باشد.

توضیحات و آشنایی با آن:

چاپ سیلکاسکرین یا «چاپ سیلک» روشی برای چاپ تصویر یا نوشته می باشد .

در این روش از پارچه با توری با سوراخهای بسیار ریز استفاده میشود.

توری در قابی ثابت میشود.

تصویر مورد نظر روی این توری نقش میشود.

سپس بخشهایی از تصویر که نباید رنگ بخورد با مادهای مسدود کننده مانند موم پوشیده میشود.

این قاب توری را در این حالت شابلون یا کلیشه مینامند.

سپس مرکب چاپ یا رنگ را با فشار کاردک یا غلتک به سطح چاپ شونده یا نایلون مورد نظر منتقل میکنند.

رنگ یا مرکب فقط از بخشهایی که مسدود نشده یه کاغذ یا سطح چاپ شونده منتقل میشود و تصویر روی آن ظاهر میگردد.

 

مطالب مرتبط
    تنظیمات
    این پرونده را به اشتراک بگذارید :
    Facebook Twitter Google LinkedIn