چاپ ماشینی نایلون و نایلکس

در این روش چاپ نایلون ما 2 فاکتور قیمت داریم. برای مشاهده این چارچوب با ما همراه باشید.

چاپ ماشینی نایلون و نایلکس :

در این روش چاپ نایلون ما 2 فاکتور قیمت داریم:

– قیمت خام نایلون و هزینه چاپ هر رنگ نایلون که این 2 را با هم جمع بسته ضرب در مقدار سفارشی که داریم میکنیم.

– در چاپ ماشینی برای شروع کار بعد طراحی نایلون نیاز به ساخت کلبشه می باشد.

– در چاپ ماشینی نایلون هزینه کلیشه جدا از هزینه های چاپ و جنس حساب میگردد.

– در روش چاپ ماشینی نایلون حداقل میزان سفارش نایلون با نایلکس دسته یندی یا نایلون دیته رکابی باید 200 کیلوگرم باشد.

– حداقل میزان سفارش چاپ ماشینی نایلون دسته تقویتی باسد 500 کیلوگرم باشد.

– زمان تحویل سفارش تولید و چاپ نایلون 10 الی 15 روز کاری می باشد.

– حداقل میزان سفارش برای کارهای تصویری چاپ روی نایلون که 4 یا 6 رنگ انجام میشود باید 1000 کیلو باشد.

– سفارشات تولید و چاپ ماشینی نایلون یا نایلکس هم به صورت کیسه شده هم رول و طاقه قابل انجام می باشد.

مطالب مرتبط
    تنظیمات
    این پرونده را به اشتراک بگذارید :
    Facebook Twitter Google LinkedIn