چاپ ماشینی نایلون و نایلکس

در چاپ ماشینی نایلون و نایلکس براساس مقدار رنگ و نوع دسته حداقل مقدار سفارش متفاوت می باشد. برای مشاهده جزئیات بیشتر با ما همراه باشید.

چاپ ماشینی نایلون و نایلکس :
 

در چاپ ماشینی نایلون و نایلکس براساس مقدار رنگ و نوع دسته حداقل مقدار سفارش متفاوت می باشد.

– قیمت خام نایلون و هزینه چاپ هر رنگ نایلون که این 2 را با هم جمع بسته ضرب در مقدار سفارشی که داریم میکنیم.

– در چاپ ماشینی برای شروع کار بعد از طراحی نایلون نیاز به ساخت کلبشه می باشد.

– در چاپ ماشینی نایلون هزینه کلیشه جدا از هزینه های چاپ و جنس حساب میگردد.

– در روش چاپ ماشینی نایلون و نایلکس دسته موزی و دسته رکابی بستگی به تعداد رنگ چاپ حداقل میزان سفارش متفاوت است.

  •   چاپ یکرو یکرنگ حداقل مقدار سفارش 150 کیلوگرم
  •   چاپ یکرو دورنگ حداقل مقدار سفارش 300 کیلوگرم
  •   چاپ دورو یکرنگ حداقل مقدار سفارش 300 کیلوگرم
  •   چاپ دورو دورنگ حداقل مقدار سفارش 500 کیلوگرم
    و تعداد رنگ بیشتر حداقل مقدار سفارش 1000 کیلوگرم است

– زمان تحویل سفارش تولید و چاپ نایلون و نایلکس دسته موزی و رکابی حدود 20 روز کاری می باشد.

– حداقل میزان سفارش چاپ ماشینی نایلون دسته تقویتی و نایلون دسته بندی برای تعداد 1 و 2 رنگ 500 کیلوگرم می باشد.

– حداقل میزان سفارش برای کارهای تصویری چاپ روی نایلون که 3 تا 8 رنگ انجام میشود باید 1000 کیلو باشد.

– زمان تحویل سفارش تولید و چاپ نایلون دسته تقویت و نایلون دسته بندی با تعداد 1 و 2  رنگ حدود 20 روز کاری می باشد.
   و برای تعداد 3 تا 8 رنگ حدود 30 روز کاری زمان میبرد.

– سفارشات تولید و چاپ ماشینی نایلون یا نایلکس هم به صورت کیسه شده هم رول و طاقه قابل انجام می باشد.

مطالب مرتبط
تنظیمات
این پرونده را به اشتراک بگذارید :
Facebook Twitter Google LinkedIn