چاپ ماشینی نایلون و نایلکس

چاپ ماشینی نایلون و نایلکس 

چاپ ماشینی نایلون و نایلکس :

در این روش چاپ نایلون ما ۲ فاکتور قیمت داریم:

– قیمت خام نایلون و هزینه چاپ هر رنگ نایلون که این ۲ را با هم جمع بسته ضرب در مقدار سفارشی که داریم میکنیم.

– در چاپ ماشینی برای شروع کار بعد طراحی نایلون نیاز به ساخت کلبشه می باشد.

– در چاپ ماشینی نایلون هزینه کلیشه جدا از هزینه های چاپ و جنس حساب میگردد.

– در روش چاپ ماشینی نایلون حداقل میزان سفارش نایلون با نایلکس دسته یندی یا نایلون دیته رکابی باید ۲۰۰ کیلوگرم باشد.

– حداقل میزان سفارش چاپ ماشینی نایلون دسته تقویتی باسد ۵۰۰ کیلوگرم باشد.

– زمان تحویل سفارش تولید و چاپ نایلون ۱۰ الی ۱۵ روز کاری می باشد.

– حداقل میزان سفارش برای کارهای تصویری چاپ روی نایلون که ۴ یا ۶ رنگ انجام میشود باید ۱۰۰۰ کیلو باشد.

– سفارشات تولید و چاپ ماشینی نایلون یا نایلکس هم به صورت کیسه شده هم رول و طاقه قابل انجام می باشد.چاپ ماشینی نایلون و نایلکس

2 thoughts on “چاپ ماشینی نایلون و نایلکس

دیدگاهتان را بنویسید